Deklaracja dostępności strony internetowej Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie


MGOSiR w Koronowie
 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej MGOSiR Koronowo

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Multimedia nadawane na żywo oraz opublikowane przed 2020-09-23 nie są dostępne cyfrowo, ponieważ przepisów o dostępności cyfrowej nie stosuje się do nich.

Pomimo starań administratorów i redaktorów serwisu internetowego nie wszystkie jej elementu są jednakowo dostępne:

  • nie wszystkie tabele prezentujące dane mają poprawnie zdefiniowane nagłówki połączone z danymi. Może to powodować utrudnienie w zrozumieniu kontekstu danych w komórkach,
  • na skutek omyłek redaktorów na stronie mogą pojawić się błędy walidacji kodu strony lub przestarzałe, nieużywane elementy HTML, jednak nie mają one znaczącego wpływu na dostępność cyfrową strony,
  • nie widać niektórych elementów aktywnych przy nawigacji klawiaturą, na niektórych stronach mogą również wystąpić pułapki klawiaturowe,
  • na stronie mogą się znaleźć linki menu, które nie zostały zgrupowane w postaci listy,
  • na niektórych stronach błędnie zdefiniowane nagłówki w kodzie strony (niepoprawna kolejność),
  • przy powiększeniu strony do 200% lub korzystaniu z urządzenia mobilnego niektóre treści stają się nieczytelne lub niedostępne.
  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Studio WWW, ul. Pomianowskiego 3, 86-010 Koronowo.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z kadrami na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 785 901 201.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać w sekretariacie MGOSiR w Koronowie, 86-010 Koronowo, ul. Wąskotorowa 4, numer telefonu 785 901 201, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..