O nas

Miejsko- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie został powołany przez Radę Miejską w Koronowie dnia 27.08.2008 w celu promowania i propagowania sportu, rekreacji ruchowej oraz aktywnych form wypoczynku.

 

Czynimy to w oparciu o obiekty sportowe dostępne na terenie naszego miasta i gminy będące w naszym użytkowaniu.

Zapewnimy to mieszkańcom, gościom i turystom przedstawiając urozmaicone formy czynnego spędzania wolnego czasu, a także możliwości rywalizacji sportowej w zakresie prowadzonych przez nas działań sportu.

 

MGOSiR Koronowo został powołany do życia Przez Radę Miejską dnia 27.08.2008 roku. Po skompletowaniu zespołu pracowników pełną działalność rozpoczęliśmy 01.03.2009 roku.

 

Realizujemy politykę miasta i gminy w zakresie rekreacji, sportu i rehabilitacji ruchowej, zarówno w wymiarze sportu amatorskiego, jak i kwalifikowanego. Zadaniem naszej jednostki jest administrowanie terenami i obiektami sportowo - rekreacyjnymi. Prowadzimy również działalność gospodarczą w zakresie wynajmu obiektów.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.