Park Rekreacyjno-Rehabilitacyjny

Park Rekreacyjno-Rehabilitacyjny powstał w marcu 2009 roku i mieści się w sąsiedztwie hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Wąskotorowej w Koronowie.
Obiekt ten składa się z 11 wolnostojących urządzeń służących do kształtowania wszelkich cech motorycznych, jak i korekty wad postawy. Ze względu na wielkość poszczególnych urządzeń przeznaczony on jest dla osób dorosłych.

Każdy sprzęt ma swoją nazwę, która określa jego profil działania, tak np. winda służy do wzmacniania siły obręczy barkowej, gdyż ćwiczący siada na krzesełku rękoma łapie za wystający uchwyt i podnosi się razem z krzesełkiem do góry. Natomiast masażysta służy do rozluźnienia mięśni pleców, a korzystać z niego należy ustawiając się tyłem do kolumny masującej i wykonując poziome i pionowe ruchy całego ciała.