Jarmark Bożonarodzeniowy

Uwaga, uwaga!!!

W tym roku jarmark bożonarodzeniowy odbywać się będzie w pięknej scenerii rynku w Koronowie Pl. Zwycięstwa.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania stoisk.